ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

05.07.2019

Асоціація «УФТ» направила НКЦПФР пропозиції до проекту змін порядку подання торговцями адміністративних даних

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Повідомляємо, що Асоціацією «УФТ» було направлено пропозиції та зауваження проекту змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (далі – Проект змін), що був оприлюднений на сайті НКЦПФР для обговорення (дата початку обговорення – 21.06.2019 р., дата кінця обговорення – 04.07.2019.

Асоціація «УФТ» звернула увагу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на те, що Україна, підписавши Угоду про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, взяла на себе зобов’язання забезпечити поступове приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства до acquis Європейського Союзу.

Додатками до Угоди були визначенні директиви та регламенти ЄС до яких мають бути адаптовані законодавчі акти України.

НКЦПФР пропонує скоротити строк для подачі торговцями цінними паперами нерегулярних даних до регулятора, спираючись на строки вказані у Регламенті №600/2014 Європейського парламенту і ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та внесення змін до Регламенту №648/2012 для випадку надання інвестиційними компаніями звіту про транзакції з фінансовими інструментами до контролюючого органу країни ЄС.

Але маємо зауважити, що Регламенти Європейського парламенту і ради є обов’язковими до виконання виключно країнами-членами ЄС. Угода зобов’язує Україну імплементувати лише окремі Регламенти та окремі положення Регламентів, серед яких Регламенту №600/2014 Європейського парламенту і ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та внесення змін до Регламенту №648/2012 не має.

Тому Асоціація «УФТ» просить НКЦПФР не змінювати строк подання адміністративних даних для торговців цінними паперами, принаймні до моменту подачі Україною заявки на членство в ЄС.

Крім того Асоціація «УФТ» звертає увагу НКЦПФР на необхідність приведення у відповідність до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» (переглянутий) Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.02.2013  № 160 (далі – Вимоги).

Вимогами передбачається, що думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності може бути немодифікованою та модифікованою, яка у свою чергу може бути наступних типів: умовно-позитивна, негативна, відмова від висловлення думки.

У Проекті змін, як і у МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» (переглянутий) модифікована думка може бути наступних типів: із застереженням, негативна та відмова від висловлення думки.

Оскільки при складанні аудиторського звіту для торговця цінними паперами аудитори беруть до уваги вищезазначені Вимоги, то необхідна уніфікація у нормативній базі НКЦПФР типів модифікованої думки аудиторів.

Текст листа до НКЦПФР додається.

Асоціація «УФТ» вдячна членам Асоціації, які надали свої пропозиції та коментарі до проекту, під час його обговорення.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
12.11.2019 р.
07.11.2019 р.
07.11.2019 р.
05.11.2019 р.
05.11.2019 р.
01.11.2019 р.
23.10.2019 р.
21.10.2019 р.
16.10.2019 р.
16.10.2019 р.